Vi har lösningen på sättningsproblematik inom
industrifastigheter och all typ av byggnation.

Tjänster

Sakkunnig hjälp med allt från upphandling till slutbesiktning
Rådgivning
Provningar och utredningar
Utformning av förfrågningsunderlag
Ekonomi
Byggjuridik
Statusbestämning/analys
Kostnadskontroller
Besiktningar
Medverkar till köptrygghet

Exempel på större uppdragsgivare

SAAB automobile AB Trollhättan
DHL Real Estate Sweden AB
IKEA
Volvo Lastvagnar AB
Schenker Property Sweden AB

Projekthantering

Inventering av uppdragsgivarens behov
Förslag på arbetssätt vid genomförande
Delmål fastställes efter samverkan
Fortlöpande information till uppdragsgivaren
Upprättande av beslutsunderlag
Tidplanering samt kostnadsuppföljning
Kvalitetsstyrning


Förklarande text till bilden